پیغام Disk Boot Failure

موضوع: خرابی ديسک boot

دليل: اين مشکل ممکن است به دلايل ذيل بوجود آيد:

1- boot option يا معرفهای بوت در CMOS درست set نشده اند.
2- نبودن سی دی بوت يا CDROM در کامپيوتر شما.
3- کليه ابزار و معرفهای boot قابل بوت شدن نيست.

راه حلها:

Boot option يا معرفهای بوت در CMOS درست set نشده اند

مطمئن شويد که معرفهای بوت کاملا بر CMOS نصب شده باشد.در زير مثالها يی از چگونگی و راه های بوت آورده شده است.

1- فلاپی
2- CDROM
3- هارد
4- ديگر بخشها/ شبکه

نبودن سی دی بوت يا CDROM در کامپيوتر شما

وقتی سی دی يا CDROM در کامپيوتر نباشد اين عمل باعث می شود که کامپيوتر از ديسک مربوطه عمل بوت را انجام دهد.

هیچیک از ابزار ها و معرفهای  boot قابل بوت شدن نيست

حال اگر از طريق کليه راه های پيشنهاد شده به نتيجه ای نرسيديد و دوباره مشکل مطرح شده پيش آمداحتمالا به اين علتاست که کامپيوتر هيچ ابزاری را که bootable باشد نمی شناسد.سعی کنيد از فلاپی bootable استفاده کنيد.اگر از طريق ديسکت مشخص نتوانستيد اينکار را انجام دهيد از وصل فلاپی درايو مطمئن شويد.اگر با استفاده از ديسکت bootable توانستيد اين عمل را انجام دهيد مطمئن شويد که هارد شما قابل خواندن است.

برای تست هارد دیسک میتواند از برنامه های تخصصی تست هارد استفاده نمایید.چنانچه پس از استفاده از این نرم افزارها مشخص شد هارد دیسک مشکل دارد جهت تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد درایو میتواند از خدمات کلینیک بازیابی طلاعات استفاده نمایید.