تماس با کلینیک هارد دیسک
تازه های سایت


Smart در هارد دیسک چیست؟

 

Smart مخفف ( Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology ) به معنی فناوری گزارشگیری و تحلیلی خود نظارتی در هارد دیسک می باشد که تقریبا عملکرد تمامی قسمتهای هارد دیسک را زیر نظر دارد.حال چنانچه بتوانیم از گزارشات Smart تحلیل درستی داشته باشیم قادر خواهیم بود قبل از اینکه هارد دیسک در شرایط بحرانی قرار گیرد و داده های داخل آن از بین برود از این اتفاق آگاهی پیدا کنیم و از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده یا هارد درایو را تعویض نماییم.

Smart در هارد دیسک چیست؟


به عنوان مثال پارامتر 0A تعداد دفعات تلاش هارددیسک برای گردش موتور را نشان میدهد.افزایش تعداد این پارامتر میتواند نشان دهنده خرابی بلبرینگ و قسمتهای متحرک موتور هارد درایو باشد که با خرابی کامل این قطعات، موتور هارد دیگر قادر به چرخیدن نخواهد بود و در اینصورت داده های داخل هارد دیسک دیگر در دسترس نخواهد بود و هارد درایو نیاز به بازیابی خواهد داشت.
حال اگر ما زودتر بدانیم که این پارامتر در Smart هارد رو به افزایش است و دلیل آن رانیز بدانیم خواهیم توانست که از تخریب و از دست رفتن داده ها جلوگیری نماییم.

افزایش خطا در برخی پارامترهای Smart باعث میشود که هارد دیسک نتواند بصورت عادی به کار خود ادامه دهد و در این صورت در برخی مادربوردها پیغام SMART failure مواجه خواهید شد.در این حالت دسترسی به داده های داخل هارد از بین میرود و نیاز به مراجعه به مراکز تخصصی بازیابی اطلاعات خواهید داشت.

بنابراین فناوری گزارشگیری Smart در هارددیسک و تحلیل درست گزارشات آن اهمیت بالایی دارد.به همین دلیل کلینیک هارد دیسک با تلاش فراوان و استفاده از تجربیات خود برنامه S.M.A.R.T Monitor را طراحی و بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده است.
برنامه تست Smart هارد دیسک S.M.A.R.T Monitor به کاربران امکان میدهد که به دو زبان فارسی و انگلیسی از وضعیت Smart هارد دیسکهای داخلی سیستم خود آگاهی پیدا کنند .توضیحات فارسی پارامترهای مختلف Smart در نرم افزار S.M.A.R.T Monitor درک شرایط هارد درایو را برای تمامی کاربران بسیار ساده نموده است.