درباره ما

گروه I.H.C  در آبان ماه سال 1379 تشکیل شد.اين گروه با وجود مشکلات فراوان و امکانات کم توانست پيشرفتهای بسياری در زمينه تعميرات انواع هارد بدست آورد که دستاوردهای آن را با توجه به مشکلات می توان به صورت زير دسته بندی کرد:

1- تمامی نرم افزارهايی که در زمينه رفع بدسکتور  وجود دارد، برای رفع بدسکتور اطلاعات موجود در هارد را از بين می برد، اما مهندسين کلینیک هارد دیسک با تلاشهای بسيار موفق به طراحی نرم افزاری شدند که بدون تخريب اطلاعات سکتورهای خراب شده هارد را بازسازی میکند.

2- اين شرکت با تجربه ای که در زمينه بازيابی اطلاعات کسب کرده است، می تواند ادعا کند که در اکثر مواردی که اطلاعات تخريب شده باشد آن را بازيابی کند که  از عوامل تخريب اطلاعات بر روی هارد ديسک می توان به موارد زير اشاره کرد:

الف-Delete کردن يا به اصطلاح پاک کردن اطلاعات
ب- Format کردن داریو يا درایوها
ج-Fdisk کردن هارد ديسک
د-گرفتن ويروس
ه-خراب شدن سکتورهای هارد ديسک
و- خطاهای انسانی و عوامل فيزيکی

3- کلینیک هارد با پشتوانه قويی که در زمينه الکترونيک دارد توانسته گامهای بزرگی در زمينه تعمير بردهای انواع هارد ديسک بردارد که از آن جمله می توان به هارد ديسک هايی که برد آنها دچار سوختگی شده است اشاره کرد.

4- هارد کلینیک با پشتوانه قوي و بالايي كه در زمينه تعمير هاردديسك دارد و همچنين با توجه به نيازي كه شركتها و ادارات به حفظ اطلاعات ارزشمند خود دارند، مي تواند هاردديسك هاي شركتها و ادارات را ازجهات مختلف از جمله سوختگي برد و مشكلات ناشي از نوسان برق و بازيابي اطلاعات از دست رفته گارانتي نماید.