بازیابی اطلاعات درشناخته نشدن قطعه یا ( NO DETECT ) :

بازیابی اطلاعات درشناخته نشدن هارد دیسک یا ( NO DETECT ) :
 
هارد دیسک همانند دیگر قطعات سخت افزار دارای میان افزار یا همان Firmware است.
Firmware چیست؟
معنی Firmware همان میان افزاراست. میتوان گفت نرم افزاری سطح پایین است که کارکرد سخت افزار را مدیریت و امکان برقراری ارتباط با سخت افزارهای دیگر و کاربر را بوجود میآورد.
محل قرار گیری Frimware در قطعات مختلف فرق میکند . در هارد دیسک Frimware در محلی خاص قرار دارد.
حال برای اینکه میان افزار کاملا خوانده شود مراحل مختلفی باید طی گردد. اگر هر یک از این مراحل اجرا نشود یا منطقه ای که Firmware قرار دارد دچار مشکل شود هارد دیسک نمیتواند در شرایط کاری خود قرار گیرد و توسط بایوس و سیستم عامل شناخته نخواهد شد.
دلایلی که میتواند باعث شناخته نشدن هارد دیسک شود :
1- خرابی برد کنترل هارد دیسک
2-خرابی هد هارد دیسک
3-خرابی موتور هارد دیسک
4-خرابی صفحات داخلی هارد دیسک
5-وجود بدسکتور در محل Frimware
6-مشکلات مکانیکی
 
از آنجایی که هارد دیسک قطعه بسیار حساس است برای بازیابی اطلاعات از این قطعه نیاز به دانش و ابزارهای خاصی میباشد.
گروه IHC با داشتن مهارت کافی تجهیزات بازیابی اطلاعات قادر است در موارد بسیاری اطلاعات را از قطعات صدمه دیده بازیابی نماید.