بازیابی اطلاعات هارد دیسکهای مکستور و سیگیت DiamondMax22 و Barracuda 7200.11

شرکت Seagate که تولید کننده هارد دیسکهای DiamondMax22 و Barracuda 7200.11 است به تازگی لیستی ازهاردهای مشکل دار خودرا منتشر نموده. مشکل این هاردها شناخته نشدن بعد از مدتی کار کردن میباشد.

لیست هارد دیسکهای DiamondMax22 و Barracuda 7200.11 که توسط شرکت سیگیت منتشر شده :

لیست هارد دیسکهای مشکل دار سیگیت و مکستور

 اکثرهارد دیسکهای این خانواده موجود در بازار ایران مدلهای STM3500320AS که 500 گیگا بایت و STM31000340AS که 1000 گیگابایت از مکستور و ST3500320AS که 500 گیگابایت و ST31000340AS که 1000 گیگابایت از سیگیت هستند.

برای تشخیص مدل هارد دیسکهای خود می توانید از نرم افزار Seagate DriveDetect که توسط شرکت Seagate منتشر شده استفاده نمایید.

 Seagate DriveDetect

 

مطلب بسیار مهم درباره بازیابی اطلاعات این هارد دیسکها:

از آنجایی که این مشکل ازقسمت SMART و DEFECT LIST این هارددیسکها ناشی میشود به هیچ عنوان از روشهای پیشنهادی توسط افراد غیر متخصص استفاده نکنید. اگر DEFECT LIST هارد دیسکها از بین برود یا تبدیل به صفر شود میتواند باعث از بین رفتن کلی اطلاعات شود.در روشهایی که پیشنهاد شده به این نکته اشاره شده که ارتباط بین برد و هارد باید در حالتی که برد روشن است قطع شود. این نکته بسیار خطرناکی است. چون میتواند باعث سوختن برد یا بدلیل کنترل نکردن هد هارد و صفحه های داخلی که اطلاعات روی آنها قرار دارد می تواند باعث شود که هد در منطقه PARK قرار نگیرد و خرابی صحفه های داخلی را در پی داشته باشد.

برای بازیابی اطلاعات این هارد دیسکها احتیاج به تعویض برد نیست و با تعوبض برد و آشنایی نداشتن به مشخصات فنی هاردها باعث خرابی هد هارددیسک خواهد شد.