بازیابی اطلاعات در مواردی که ظرفیت هارد دیسک صحیح نیست

در بعضی از مدلهای هاردهای Seagate و Maxtor هارددیسک بعد از مدتی کارکردن به مشکل عدم نمایش صحیح ظرفیت دچار میشود.
بعنوان مثال ممکن است ظرفیت هارد دیسک 80GB باشد اما هارد دیسک با ظرفیت 33GB شناسایی شود ویا هارد دیسک 1 ترا بایت باشد اما با ظرفیت 0 در بایوس شناسایی شود .
 
کلینیک هارد دیسک میتواند به شما اطمینان دهد که 100% این هارد دیسکها را بازیابی خواهد کرد و در موارد بسیاری هم اطلاعات بازیابی شده و هم هارد دیسک تعمیر شده و  قابل استفاده خواهد بود.