بدسکتور Bad Sector

موضوع: bad sector یا bad cluster  

علت: اين مشکل بخاطر استفاده از نرم افزار های خراب يا بخاطر خراب شدن هارد دیسک بوجود می آيد.


راه حل: اگر شما دستور Scan disk را اجرا کنيد  و يا از نرم افزارهای تست هارد استفاده کنید و مشخص شود که هارد مشکل بدسکتور دارد بايد از اطلاعات خود Backup بگيريد.سپس میتوانید درايو مورد نظر را format کنيد تا دریابید که آیا مشکل به خاطر اطلاعات خراب داخل هارد دیسک می باشد يا هارددیسک شما مشکل bad sector پيدا کرده است.

اگر شما هارد راformat  کردید و پيغام "bad sector error" يا "bad or missing allocation units" دريافت کرديد اين بدان معنی است که هارد درایو مشکل بدسکتور بصورت فیزیکی پيدا کرده و هارد دیسک باید تعمیر شود.برای این منظور میتوانید به بخش تعمیر هارد دیسک ما مراجعه نمایید.

حال اگر چنين پيغامی را دريافت نکرديد اين بدان معنی است که نرم افزار يا اطلاعاتی که داخل هارد درایو بوده مشکل داشته و با فرمت کردن هارد تعمیر شده است.