تماس با کلینیک هارد دیسک
تازه های سایت


نمایندگی تعمیر هارد سیگیت | نمایندگی تعمیر هارد وسترن

نمایندگی تعمیر یا بازیابی اطلاعات هاردهای سیگیت و وسترن از سایت سازنده واقعیت یا دروغ!؟

متاسفانه بعضا مشاهده شده که افرادی سودجو با استفاده از برخی خلاءهای قانونی تبلیغاتی فریبنده برای جلب مشتری انجام میدهند.

با توجه به تحریمهای شرکتهای آمریکایی دو شرکت Seagate  و Western Digital  هیچ گونه نمایندگی تعمیر و بازیابی رسمی نداشته و هرگونه ادعایی بدون ارائه مدارک معتبر بی پایه و اساس میباشد.

بنابراین مشتریان جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در برخورد با این مراکز با دقت بیشتری عمل نموده و میتوانند صحت ادعا را با مشاهده مدارک نمایندگی و استعلام آن از شرکتهای ذکرشده از طریق مکاتبه جویا شوند.

نمایندگی تعمیر هارد سیگیت