پيغام Hard Disk Fail

 موضوع: Hard disk fail

اطلاعات تکمیلی: اين پيغام مستقيماً مربوط به شناخته نشدن یا خراب بودن هارد ديسک می باشد.

علت: اين مشکل به دلايل زير پيش می آيد:

1-هارد ديسک بدرستی وصل نشده است.
2-هاردديسك در  CMOS بدرستی نصب نشده است.
3-کابل هارد مشکل دارد.
4-هارد شما خراب است.

 هارد ديسک بدرستی وصل نشده است.

 مطمئن شويد کابلها از پشت بدرستی به هارد وصل شده است. هر هارد حداقل دو کابل دارد: کابل برق و کابل Data که کاملا بايد به درايو هارد وصل شود.

مطمئن شويد کابل DATA به مادربرد وصل شده است.

 و در آخر اگر اين يک هارد جديد است  مطمئن شويد که Jumper های آن بدرستی Set شده است.

 هارد ديسک در CMOS بدرستی نصب نشده است.

 از نصب هارد ديسک بر روی CMOS اطمينان حاصل کنيد. تنظيمات هارد بايد هريک بدرستی تنظيم شود و اگر رايانه شما پنتيوم يا بالاتر است بايد بر روی حالت "Auto" قرار گيرد.

 کابل هارد مشکل دارد.

 اگر از دو روش فوق به نتيجه مطلوب نرسيديد کابل IDE هارد خود را تعويض کنيد.

 هارد شما خراب است.

 اگر هيچيک از راه حلهای بالا موثر واقع نشد احتمالا هارد شما يا مادربردتان مشکل دارد.در ان حالت میتوانید از خدمات تعمیر یا بازیابی اطلاعات هارد دیسک این مرکز استفاده نمایید.

​ ​ ​ ​ ​